Direkt zum Inhalt

Lieferung in ganz Schweden – 0–2 Werktage – Kostenloser Versand ab 1000 SEK

Projekt SALURAS 2019-1921, delfinansierat genom Europeiska havs och fiskerifonden, EHFF

                                                                                          2022-09-26
                                             
                

 

 

Inom ramen för projektet har föreningens medlemmar kunnat marknadsföra sig på mässan Stockholm Food&Wine 2019, genom att informera om odlingsteknik, produkter och försäljningssätt.

 

Efter denna mässa kom Covid-19 som omöjliggjorde fler fysiska mässor under projettiden. Medlemmarnas websidor har förbättrats och en medlem har öppnat webshop, arcticroe.se

 

Projektet har arbetat med märkning enligt Svensk Sigill, och en medlem, AGTIRA, har genomfört hela certifieringen under projekttiden. 

Projektet har möjliggjort deltagande och aktivt arbete för att förbättra framtida möjligheter för vattenbruk, både i Sverige och på EU-nivå.    

I Sverige genom att deltaga i framtagandet av den nationella strategin och handlingsplanen för svenskt vattenbruk.

 

I EU, dels genom att deltaga i europeiska fiskodlarföreningen, FEAPs, arbete med lobbying för bättre villkor där RecirkFisk PO nu är den enda svenska representanten, (FEAP.info).

 

Mer EU-arbete har utförts genom aktivt arbete i den av EU-kommissionen tillsatta Aquaculture Advisory Council som har till uppgift att skriva rekommendationer ur vattenbrukets synvinkel till kommissionen och medlemsstaterna. RecirkFisk PO har under projekttiden
varit fokus
gruppledare för rekommendation om ”Seaweed”och ”Food Security

samt deltagit aktivt i rekommendationer om bland annat Aquaculture
definitions
”,” on the ICES Evaluation of the national eel management plans
progress reports
, the legal classification of farmed fish waste as manure”, ”
the setting up of a Fish Welfare Reference Centre. Dessa rekommendationer och svar från kommissionen finns här, https://aac-europe.org/en/

Schließen (Esc)

Aufpoppen

Verwenden Sie dieses Popup, um ein Anmeldeformular für eine Mailingliste einzubetten. Alternativ können Sie es als einfachen Call-to-Action mit einem Link zu einem Produkt oder einer Seite verwenden.

Altersüberprüfung

Indem Sie auf die Eingabetaste klicken, bestätigen Sie, dass Sie alt genug sind, um Alkohol zu konsumieren.

Suchen

Zum Warenkorb hinzugefügt